top of page
Anslagstavlan

  • Inget Henry Wallman Pris 2022. Nästa tillfälle planeras till 2023. Se vidare info här.

  • SMT stödjer arbetet inom Chalmers initiativet När vården flyttar hem. Se vidare info här.

  • E-hälsa igår, idag och imorgon. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation från Vitalis 2021 som bl.a. beskriver projekt inom eHälsa där SMT haft en viktig roll.  Se länk.

  • Medicinteknik och eHälsa i perspektiv. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation i samband med utdelningen av Erna Ebelings Pris. Beskriver bl.a. SMT:s viktiga roll i nyttiggörande och kommersialisering av forskningsnära medicinteknik. Se länk.

bottom of page