top of page

Välkommen till

Uppdraget

Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är sedan 1985 en stiftelse vid Chalmers som verkar för ett ökat nyttiggörande av akademiskt driven multidisciplinär medicinteknisk forskning och innovation.

Grundpelare
  • Medicinteknik inkluderar såväl teknik och lösningar för diagnos, behandling och rehabilitering generellt som vad som idag benämns Digital Hälsa 

  • Företrädesvis prioriteras akademisk samverkan med bärande inslag från Chalmers, Sahlgrenska akademien eller andra akademiska aktörer i Västsverige.

  • Samverkan mellan akademi, näringsliv och operativa vårdgivare, dvs Triplehelix, ses som en grundförutsättning för lyckat långsiktigt nyttiggörande och prioriteras därför av SMT.

Anslagstavlan
  • Nominering till Henry Wallmans pris 2024 har nu öppnat.  Läs mer om priset och nominering här.

  • Vinnare av Henry Wallmans pris 2023 har utsetts. Priset tilldelades docent Stefan Candefjord i forskargruppen Care@Distance vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Priset delades ut på Vitalis konferensen i Göteborg, 23-25 maj 2023. Läs mer om priset och vinnaren här.

  • E-hälsa igår, idag och imorgon. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation från Vitalis 2021 som bl.a. beskriver projekt inom eHälsa där SMT haft en viktig roll.  Se länk.

  • Medicinteknik och eHälsa i perspektiv. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation i samband med utdelningen av Erna Ebelings Pris 2020. Presentationen beskriver bl.a. SMT:s viktiga roll i nyttiggörande och kommersialisering av forskningsnära medicinteknik. Se länk.

bottom of page