top of page

Välkommen till

Uppdraget

Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är sedan 1985 en stiftelse vid Chalmers som verkar för ett ökat nyttiggörande av akademiskt driven multidisciplinär medicinteknisk forskning och innovation.

Grundpelare
  • Medicinteknik inkluderar såväl teknik och lösningar för diagnos, behandling och rehabilitering generellt som vad som idag benämns Digital Hälsa 

  • Företrädesvis prioriteras akademisk samverkan med bärande inslag från Chalmers, Sahlgrenska akademien eller andra akademiska aktörer i Västsverige.

  • Samverkan mellan akademi, näringsliv och operativa vårdgivare, dvs Triplehelix, ses som en grundförutsättning för lyckat långsiktigt nyttiggörande och prioriteras därför av SMT.

Anslagstavlan
  • Vinnare av Henry Wallmans pris 2024 har utsetts. Priset tilldelas Frida Smith, PhD. inom omvårdnad samt forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) och adjungerad docent på Chalmers, TME, Centre for Healthcare Improvement. Läs mer om priset och vinnaren här.

  • E-hälsa igår, idag och imorgon. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation från Vitalis 2021 som bl.a. beskriver projekt inom eHälsa där SMT haft en viktig roll.  Se länk.

  • Medicinteknik och eHälsa i perspektiv. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation i samband med utdelningen av Erna Ebelings Pris 2020. Presentationen beskriver bl.a. SMT:s viktiga roll i nyttiggörande och kommersialisering av forskningsnära medicinteknik. Se länk.

bottom of page