top of page

Därför bildades Stiftelsen Medicin & Teknik

  • Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är en stiftelse vid Chalmers som bildades på initiativ av professor Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska.

  • Den finansiella basen för SMT utgjordes av kvarstående medel från en av professor Henry Wallman inrättad stiftelse; Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation under framförallt 1960-talet. 

  • För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade tekniska doktorerna i medicinteknik Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz.

  • SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

SMT folder.jpg
Så här har SMT medverkat till innovation och nyttiggörande

Medicinteknik och eHälsa i perspektiv. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation i samband med utdelningen av Erna Ebelings Pris 2020. Presentationen beskriver bl.a. SMT:s viktiga roll i nyttiggörande och kommersialisering av forskningsnära medicinteknik bl.a. CoroNet (Ortivus AB), Mobimed (Ortivus AB), STAN (Neoventa AB) och SACS (VGR). Se video.

Personer

Verkställande tjänsteman

Kaj Lindecrantz, Professor emeritus, KTH, Stockholm (suppleant styrelse)

Mail: kaj@chalmers.se

LinkedIn (länk)

Styrelse

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice emeritus, Chalmers (ordförande)

Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Andreas Hellström, Universitetslektor, Chalmers (ledamot)

Mail: andreas.hellstrom@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Mikael Elam, Professor, Sahlgrenska (ledamot)

Mail: mikael.elam@neuro.gu.se

LinkedIn (länk)

 

Anders Karlström, Professor, Chalmers (suppleant)

Mail: anderska@chalmers.se

Chalmerssida (länk)

bottom of page