top of page

Därför bildades Stiftelsen Medicin & Teknik

  • Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är en stiftelse vid Chalmers som bildades på initiativ av professor Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska.

  • Den finansiella basen för SMT utgjordes av kvarstående medel från en av professor Henry Wallman inrättad stiftelse; Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation under framförallt 1960-talet. 

  • För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade tekniska doktorerna i medicinteknik Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz.

  • SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

SMT folder.jpg
Så här har SMT medverkat till innovation och nyttiggörande

Medicinteknik och eHälsa i perspektiv. Bengt Arne Sjöqvists & Kaj Lindecrantz presentation i samband med utdelningen av Erna Ebelings Pris 2020. Presentationen beskriver bl.a. SMT:s viktiga roll i nyttiggörande och kommersialisering av forskningsnära medicinteknik bl.a. CoroNet (Ortivus AB), Mobimed (Ortivus AB), STAN (Neoventa AB) och SACS (VGR). Se video.

Personer

Verkställande tjänsteman

Kaj Lindecrantz, Senior Professor Högskolan i Borås (suppleant styrelse)

Mail: kaj.lindecrantz@hb.se

LinkedIn (länk)

Styrelse

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice emeritus, Chalmers (ordförande)

Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Andreas Hellström, Universitetslektor, Chalmers (ledamot)

Mail: andreas.hellstrom@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Mikael Elam, Professor, Sahlgrenska (ledamot)

Mail: mikael.elam@neuro.gu.se

LinkedIn (länk)

 

Anders Karlström, Professor, Chalmers (suppleant)

Mail: anderska@chalmers.se

Chalmerssida (länk)

bottom of page