top of page

Aktiviteter/projekt

1985 - 2000
Forskningsnära utvecklings och nyttiggörande projekt
 • 1985 MIDA CoroNet; Hjärtintensivvårdsövervakning med VKG inkl. t.ex. ST-analys i realtid och trendning av ischemi och myokardnekros. Kommersialiserat via och grund för etableringen av Ortivus AB 1985.

 • 1986 MobiMed; prehospital eHälsa - monitorering, analys och överföring av vitaldata (EKG m.m.) samt patientinformation ("journal") och tvåvägsmeddelande/chat mellan ambulans och ett eller flera sjukhus via mobildata. Inledningsvis via Mobitex men senare även GSM, satellit, 4G m.m. Kommersialiserat via Svenska TeleMedicin System AB (1991) och Ortivus AB (1994 - )

 • 1986 STAN; fosterövervakning under förlossning m.h.a EKG från skalpelektrod. Kommersialiserat via Neoventa AB (1985 - ).

 • 1990 CarDyMon (Cardiac Dynamics Monitor); nyttiggörandeprojekt kring elektrisk bioimpedans med fokus på hemodynamik och övervakning under intensivvård.

 • 1991 Etablering av Svenska Telemedicin System AB för fortsatt kommersialisering av telemedin/eHealth projekt med koppling till SMT. Mest framgångsrikt MobiMed som senare övertogs av Ortivus AB.

 • 1992 EPIC (European Prototype for Integrated Care) -  EU-projektet, 9 länder (1992-1994). Idag ungefär God & nära vård.  Video.

 • 1992 Neonatel; telemedicin för distansmonitorering av nyfödda under syrgasterapi i hemmet

 • 1994 SACS (Signal Archiving and Communication System); system för analys och samordning av regional EEG-hantering genom IKT (eHälsa). Fortfarande i bruk i VGR!

 • 1994 MobiCare EU-projekt med fokus på användning av mobilkommunikationsnät såsom Tetra (senare grundteknik i RAKEL), GSM och Mobitex inom mobil sjukvård.

 • 1996 HECTOR; (Health Emergency Management and Coordination Through Telematic Operational Resources) – EU-projekt, 9 länder (1996–1998). Demonstratorer; Stena Line satellit eHealth (Video) och SkadiPus storskadeplatsinventering och prioritering med IT-stöd. 

 • 1998 MediSat; satellitbaserad telemedicin för sjöfart (baserat på HECTOR)

 • Konsultuppdrag inom medicinteknisk mätteknik, signalbehandling och analys till sjukvård och näringsliv bl.a. Hässle/AstraZeneca

 • Utbildning; intensivkurser inom medicinteknisk mätteknik, signalbehandling och analys till ingenjörer i sjukvård och näringsliv

2001 -
Projektplattform, mötesplats och påverkansplattform
 • 2007 Förstudie "Medicinteknisk innovations- och utvecklingsplattform vid Sahlgrenska universitetssjukhuset". Bidrog till etableringen av MedTech West 2009.

 • 2005 Care@Distance; Vinnova finansierat telemedicin/eHealth projekt med fokus på sjukvård/distansmonitorering i hemmet. Tillämpningar inom hjärtsvikt, neonatal sjukvård och veterinärmedicin. SMT anslagsmottagare och projektkoordinator visavi doktorand (avhandling, 2011) på Chalmers (Signaler och System) samt medverkande inom Sahlgrenska Akademien och sjukhuset. Care@Distance avslutades som projekt 2013. Namnet används nu av forskargruppen Care@Distance -Remote & Prehospital Digital Health vid institutionen för Elektroteknik. 

 • 2017 Henry Wallman priset lanseras och den första utlysningen sker.

bottom of page