top of page

Moving Home; När vården flyttar hem

Bakgrund

Under 2019 etablerades styrkeområdet Hälsa och Teknik på Chalmers i syfte att bättre ta vara på och utveckla Chalmers kompetenser inom denna domän men också stärka samarbetet med externa parter.

Under 2020 framfördes önskemål från styrkeområdets ledning att man önskade se ett utvidgat samarbete mellan styrkeområdets olika profilområden. När vården flyttar hem är ett sådant initiativ som vunnit gehör inom och utom Chalmers, och även erhållit stöd från Styrkeområdet för att utveckla initiativet. Detta innebär bl.a. att formulera långsiktig ”affärsidé” och arbetsformer samt sjösätta ett första illustrativt pilotprojekt med stark koppling till hälso- och sjukvårdens s.k. omställning mot En god och nära vård.

Initiativtagare

  • Teknikens ekonomi och organisation, Universitetslektor, Andreas Hellström, (koordinator)

  • Elektroteknik, Professor of Practice Emeritus Digital Health, Bengt Arne Sjöqvist

  • Byggnadsdesign/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Professor Göran Lindahl, och konstnärlig lektor Johanna Eriksson

När vården flyttar hem rev.JPG
bottom of page