top of page

Moving Home; När vården flyttar hem

Kontaktpersoner

Chalmers

Andreas Hellström,  , Chalmers (koordinator)

Mail: x@chalmers.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice emeritus, Chalmers

Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

Moving Home/SMT

Patrik Alexandersson, x, Chalmers (projektledare Moving home))

Mail: x@chalmers.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

Kaj Lindecrantz, Senior Professor Högskolan i Borås (verkställande tjänsteman)

Mail: kaj.lindecrantz@hb.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice emeritus, Chalmers

Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

Andreas Hellström,  , Chalmers (ledamot)

Mail: x@chalmers.se

Kort biografi (länk)

LinkedIn (länk)

bottom of page