top of page

När vården flyttar hem 

Bakgrund

Under 2019 etablerades styrkeområdet Hälsa och Teknik på Chalmers i syfte att bättre ta vara på och utveckla Chalmers kompetenser inom denna domän men också stärka samarbetet med externa parter.

Under 2020 framfördes önskemål från styrkeområdets ledning att man önskade se ett utvidgat samarbete mellan styrkeområdets olika profilområden. När vården flyttar hem är ett sådant initiativ som vunnit gehör inom och utom Chalmers, och även erhållit stöd från Styrkeområdet för att utveckla initiativet. Detta innebär bl.a. att formulera långsiktig ”affärsidé” och arbetsformer samt sjösätta ett första illustrativt pilotprojekt med stark koppling till hälso- och sjukvårdens s.k. omställning mot En god och nära vård.

Initiativtagare

  • Teknikens ekonomi och organisation, Universitetslektor, Andreas Hellström, (koordinator)

  • Elektroteknik, Professor of Practice Emeritus Digital Health, Bengt Arne Sjöqvist

  • Byggnadsdesign/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Professor Göran Lindahl, och konstnärlig lektor Johanna Eriksson

När vården flyttar hem rev.JPG

SMT:s roll

SMT stödjer under projektnamnet Moving Home administration, drift, koordinering och  utveckling av den triple/kvadrupelhelix samarbetsplattform som är själva grunden för de aktiviteter och samarbeten som drivs inom Chalmers initiativet När vården flyttar hem. Stödet består framförallt i att bidra med erfarenhet och kompetens inom kvadrupelhelix samarbete, nätverk, informationsspridning och stöd i ansökningar.

Media

  • Chalmersartikel om initiativet När vården flyttar hem (länk)

  • Presentation Ett Årsrikt Göteborg (länk)

bottom of page