top of page

Henry Wallmans pris

Nästa utlysning

År 2022 kommer ingen utlysning att ske då styrelsen arbetar med att utveckla priset vidare i samarbete med andra intressenter.

Nästa utlysning planeras med utdelning under 2023.

bottom of page