top of page

Henry Wallmans pris

Att nominera

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga.

Information om aktuella nomineringstillfällen och tidpunkter meddelas via denna hemsida samt via andra samarbetskanaler inom bl.a. Chalmers.

bottom of page