top of page

Personer

Verkställande tjänsteman

Kaj Lindecrantz, Senior Professor Högskolan i Borås (suppleant styrelse)

Mail: kaj.lindecrantz@hb.se

LinkedIn (länk)

Styrelse

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice emeritus, Chalmers (ordförande)

Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Andreas Hellström, Universitetslektor, Chalmers (ledamot)

Mail: andreas.hellstrom@chalmers.se

LinkedIn (länk)

 

Mikael Elam, Professor, Sahlgrenska (ledamot)

Mail: mikael.elam@neuro.gu.se

LinkedIn (länk)

 

Anders Karlström, Professor, Chalmers (suppleant)

Mail: anderska@chalmers.se

Chalmerssida (länk)

Övriga

Patrik Alexandersson, Projektledare, Centrumföreståndare CHI, Chalmers (projektledare Moving home))

Mail: patrik.alexandersson@chalmers.se

LinkedIn (länk)

bottom of page