top of page

Henry Wallmans pris

Priset

HW diplom.jpg

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers skall årligen dela ut ett

innovationspris i Henry Wallmans anda avsett att belöna företrädesvis

yngre forskare, forskarstuderande eller forskargrupper, som i nära

samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård

framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård.

En sådan innovation kan utgöras av en ny eller kraftigt förbättrad produkt,

metod eller process, och kan ha utvecklats i samverkan med ett nytt eller

existerande företag, eller på annat sätt nyttiggjorts sjukvården.

Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall

bygga på verksamhet förankrad i Västsverige och då företrädesvis

Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Priset utgörs av diplom samt ett årligen fastställt stipendium.

 

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik på Chalmers utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga.

Kuriosa

Enligt historiebeskrivningen lär en "skoterolycka" i första hälften av 1950-talet, där professor Henry Wallman drabbades av en fraktur, varit startskottet till intresset för medicinteknik. Television var ett område av stort intresse och olyckan blev starten till ett pionjärarbete inom röntgentelevision. Därför finns en skoter avbildad på prisets diplom.

bottom of page