top of page

Moving Home; När vården flyttar hem

SMT:s roll

SMT stödjer under projektnamnet Moving Home administration, drift, koordinering och  utveckling av den triple/kvadrupelhelix samarbetsplattform som är själva grunden för de aktiviteter och samarbeten som drivs inom Chalmers initiativet När vården flyttar hem. Stödet består framförallt i att bidra med erfarenhet och kompetens inom kvadrupelhelix samarbete, nätverk, informationsspridning och stöd i ansökningar.

bottom of page