top of page

Därför bildades Stiftelsen Medicin & Teknik

  • Stiftelsen Medicin & Teknik (SMT) är en stiftelse vid Chalmers som bildades på initiativ av professor Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska.

  • Den finansiella basen för SMT utgjordes av kvarstående medel från en av professor Henry Wallman inrättad stiftelse; Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation under framförallt 1960-talet. 

  • För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade tekniska doktorerna i medicinteknik Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz.

  • SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

SMT folder.jpg
bottom of page